Penthouse de Girarda beneficjentem programu rządowego „Pałacyk plus”

Penthouse de Girarda beneficjentem programu rządowego „Pałacyk plus”

Penthouse de Girarda Sp. z o.o. beneficjentem programu rządowego „Pałacyk plus”.

Szanowni Państwo, 
z radością informujemy, że nieruchomości znajdujące się w budynku Nowej Przędzalni  Lnu w Żyrardowie przy ulicy Hiellego 3 uwzględnione są w programie rządowym zwanym „Pałacyk Plus”.  Nowa Przędzalnia Lnu w Żyrardowie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków, o czym informowaliśmy formułując wypowiedzi dotyczące rewitalizacji elewacji czy klatki schodowej. Zgodnie z informacjami naszych prawników, zarówno lofty mieszkalne jak i nadbudowa apartamentów – penthouse zastają objęte ulgą podatkową.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2022 roku rząd polski wprowadził nowy system podatkowy – Polski Nowy Ład, w którym znaleźć możemy między innymi informacje o uldze podatkowej dla właścicieli zabytkowych nieruchomości, zwanej potocznie „Pałacykiem Plus”.

Celem projektu jest dodatkowe wsparcie, poprzez system podatkowy, działań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego określonych w ramach programu „Ochrona zabytków” i mających na celu zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowanego poprzez zakup, konserwację i restaurację budynków zabytkowych.

Z ulgi skorzystać mogą zarówno podatnicy PIT opodatkowani według skali podatkowej, jak również podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym oraz rozliczający się z Urzędem Skarbowym na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Uprawnieni do zastosowania preferencji są właściciele lub współwłaściciele zabytków nieruchomych, którzy ponieśli wydatki na:

  • wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków,
  • prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się ewidencji zabytków,
  • odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku, pod warunkiem, że podatnik na nabytą nieruchomość poniósł wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim.

„Pałacyk Plus”, to ulga, która uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania:

  • 50% kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytku nieruchomego, który wpisany jest do rejestru zabytków lub znajduje się w ewidencji zabytków,
  • wydatku na nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, nie więcej niż kwota odpowiadająca iloczynowi 500 zł oraz liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej tego zabytku. Limit odliczenia na wszystkie inwestycje podatnika z tego tytułu nie może przekroczyć 500 000 zł.

Zachęcamy do kontaktu z Biurem Sprzedaży, które znajduje się w tym samym budynku, w budynku Nowej Przędzalni Lnu w Żyrardowie przy ulicy Hiellego 3/211 (na II piętrze „Przędzalnia”). Szczegółowe dane w zakładce kontakt.

Zespół Penthouse de Girarda Sp. z o.o.
+48 667 907 557
penthousezyrardow@gmail.com